السلام علیک یا ساقی العطشان

 

ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺣﺲ ﻣﺤﺮﻡ ﺩﺍﺭﻡ
ﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﮐﺮﺑﻼ ﻭ ﻟﺐ ﻋﻄﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ
ﺩﯾﺪﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ
ﻏﻢ ﻃﻔﻼﻥ ﺣﺴﯿﻦ ﻭ ﺩﻝ ﺳﺎﻗﯽ ﺩﺍﺭﻡ
السلام علیک یا ساقی العطشان

حواسمان هست؟

 

 

اختلاف یعنی
دختری چوب کبریت های نفروخته اش را می خورد
مردی خورشید را می خرد تا سیگارش را روشن کند
اختلاف یعنی
مردی برای اجاره خانه ، کلیه اش را می فروشد
زنی برای زیبایی ، کلیه ی بدنش را عمل می کند!
دنیای عجیبی شده
یکی پول هایش را پارو می کند
یکی اشک هایش را...

آهای فلانی
قهوه ات را که سر کشیدی
برای فالش سر چهار راه بیا
این جا کودک هایی هستند
که تقدیرشان را خیلی وقت است فروخته اند....

 

 

[ برچسب:, ] [ 12:58 ] [ N ] [ ]

دعای فرج

[ برچسب:, ] [ 12:57 ] [ N ] [ ]

آیا از یتیمان علی یاد می کنی؟

[ برچسب:, ] [ 12:57 ] [ N ] [ ]

چرا توهین؟

 

 

 

[ برچسب:, ] [ 12:56 ] [ N ] [ ]

 

 

 

 

 

 

[ برچسب:, ] [ 12:53 ] [ N ] [ ]

...........

[ برچسب:, ] [ 12:40 ] [ N ] [ ]

فقط یه کم بیاندیشید...

 

 

[ برچسب:, ] [ 12:39 ] [ N ] [ ]